DesignData > Produkter  > LT-Extender

Kort beskrivelse av LT-Extender

Ring oss for detaljer, CompanyPhone .

AutoCAD© LT er basert på den samme programkjernen som standard (fullversjon) AutoCAD© .
LT-extender gjenoppretter eller reaktiverer funksjoner og kommandoer som Autodesk har skjult i AutoCAD LT:

  1. AutoLisp eksisterer og fungerer inne i AutoCAD©-LT.
  2. ARX programmeringsgrensensitt er også en del av AutoCAD©-LT.
  3. Kommandoer: nesten alle AutoCAD© kommandoer reaktiveres.

Både Lisp og Arx benyttes av AutoCAD© LT internt. Autodesk har sperret disse grensesnittene for å hindre oss i å kjøre eksterne program (Lisp/Ads/Arx). LT-Extender gjør blant annet følgende:

(Linker fra denne siden fører til sider på engelsk)

Gir deg en enkel meny LT-Extdender gir deg en enkel meny med det meste du savner fra fullversjon.
Reaktiverer AutoCAD© kommandoer Mer enn 60  AutoCAD© kommandoer som mangler i LT (Bl.a. Raster/Image-, ACIS-, 3D modellering, 3D-Orbit-,  Render) blir reaktivert.
Aktiverer ARX-grensesnittet Lar deg laste og kjøre AutoCAD©-ARX-Programmer, f.eks. CadVent og MagiCAD.
Aktiverer AutoLISP Lar deg laste og kjøre AutoLisp-Program som det finnes svært mange av, både komersielle og gratis ("shareware").
Aktiverer skjulte systemvariabler Aktiverer 75 System-Variabler som mangler i AutoCAD© LT – mer enn 30 av disse er direkte tilgjenegelig i LT-Extender-menyen.
'Appload' kommando Kommandoen Appload er en enkel dialogboks for å laste lisp- og arx-program.
Aktiverer lisp direkte i tekstvindu Lisp-uttrykk kan skrives direkte på kommandoraden f.eks. når AutoCAD LT spør etter et tall.
Laster automatisk ønskede appliaksjoner Lar deg enkelt definere en liste over applikasjoner (Lisp og Arx) som skal lastes når AutoCAD© LT starter.
Leser automatisk filen Acad.rx AutoCAD© LT leser denne filen på samme måte som AutoCAD©.
Leser automatisk Acad*.lsp AutoCAD© LT leser Acad.lsp og AcadDoc.lsp på samme måte som AutoCAD©.
Laster automatisk mnl-filer Lispfiler knyttet til aktive menyer (mnl-filer) lastes automatisk.
Støtter "DemandLoad" av Arx-applikasjoner Såkalt 'DemandLoad'  for Arx-applikasjoner emuleres av  LT-Extender under AutoCAD© LT
Inkluderer "LayerTools" LayerTools inneholder effektive verktøy for å å kontrollere laginnstillinger, også i eksterne referanser, bl.a. gjenoppretting av innstillinger (av/på/frys/tin) og motsatte valg.
Støtter  "ExpressTools" Installer og bruk Autodesk ExpressTools for AutoCAD 2000 i AutoCAD© LT
Leser oppsett fra AutoCAD LT-extender sjekker ditt oppsett for  AutoCAD© og gjør nødvendige innstillinger i AutoCAD© LT

Engelsk sammendrag:

LT-Extender 2000 Plus marks a new milestone in customizing AutoCAD© LT – both the number of features and the technical solution are highly sophisticated. The most special fact, in opposite to any other software that is customizing AutoCAD© LT, is given with the LT-Extender technology: only AutoCAD© LT internal features and technologies are re-activated and enabled, there is nothing brought into AutoCAD© LT from 'outside'. Therefore, the highest level of compatibility is ensured for users and applications.

In summary of all details, LT-Extender 2000 Plus is the most complete, compatible and valuable solution to push your AutoCAD© LT to AutoCAD© level. To ensure a comfortable environment for AutoCAD© LT users, LT-Extender offers a set of toolbars, one for each sub-menu – these toolbars are nearly identically to the original AutoCAD© toolbars.