GrafiCalc fra GEOMATE

Et "geometrisk regneark"...

GrafiCalc™ 2007 er et kraftig verktøy som er enkelt å bruke til konseptstudier, analyse og geometrisk løsning av typiske konstruksjonsproblemer. 
Hvis du kan skissere det, så kan GrafiCalc løse det!

Les mer på GEOMATE sin hjemmeside...