CadEng > Tjenester > Automatisering og forenkling

Automatisering og forenkling

Hvis du synes at du gjør det samme om og om igjen, tenk over om arbeidet kan forenkles ved hjelp av enkel automatisering. Sortering, søking og samling av data, deling av informasjon mellom ulike program, gjenbruk av eksisterende dokumenter og tegninger er typiske eksempler.

Her er to eksempler som sparer brukerne for flere timers jobb hver uke og samtidig sikrer likt utseende og innhold i alle dokumenter:

1) Humabase 

Huma AS selger komplette løsninger til storkjøkken. Tidligere kunne det ta flere timer å lage et tilbud med priser og bilder. Nå er tilbudet i prinsippet klart så snart tegningen er lagret...

2) Intra Fax & Letter Templates

Intra  er et internasjonalt konsern med hovedkontor i Malvik mellom Trondheim og Stjørdal. De ville forenkle utfylling av adresse, faksnr, kontaktperson mm  og samtidig sikre et identisk utseende på alle sine brev og telefakser uansett om disse blir produsert i Norge, Polen eller Tyskland.

 Med noen enkle tilpasninger i Word, kan adresser, faksnr etc hentes fra en database.